کارشناس چهارشنبه 19 تیر 1398 10:10 ق.ظ نظرات ()

از جمـله نیازمندیهـای فعالین اقتصادی ، دسترسـی به قوانین و مقررات تجاری کشور میباشـد و برهمین اسـاس، 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، با هدف انجام رسـالت آگاهی بخشی به فعالین اقتصـادی ، ضمن تعامـل سازن 
با بخش خصوصی و با استفـاده از ظرفیتهای نهاد های ذی ربط از جمله کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات ، در موعـد قانونی نسبت به بررسـی درخواستها و پیشنهاد ها و تصویب آن در هیئت 
محترم وزیران، اقدام می نمـاید.

حضـور در عرصـه تجارت بین المللی ، نیازمند مجموعه مقررات داخلی اسـت که ضمـن تسهیل فرآیند تجارت 
خارجی ، دسترســی واحد های تولیدی به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیـاز تولید را با حـداقل هزینه فراهـم نموده 
و بنگاه های تولیـدی و شرکتهای صادراتی را برای رقابـت بین المللـی تشویق نمـاید.

قطعا برای کشـوری هم چون ایران که امروز منابع انسانی آمـاده ورود به بازار کار چشمـگیری دارد ، تاکیـد بر 
حفظ و توسعه تولیدات داخلی ، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات مجهز به آخریـن فناوریـهای روز دنیا در 
موضـوع واردات ، اولویت خواهد داشت . با توجه به توسعه فعالیتهای تولیدی در کشـور و ایجاد ارزش افزوده از 
مواد اولیه و واسطه ای ، ضـروری است با نگاه حمایـت از تولید ، سـود بازرگانی کالا های مصـرفی و کالا هایی 
که دارای مشـابه تولید داخل میبـــاشد ، افزایش یابد.

برای کسـب سهم بیشتـر از اقتصاد و تجارت بین الملل ، به عزم ملی نیـاز داریم ؛ لذا باید هدف دستیـابی به مزیتهای
تجاری محقق شود تا بتوانیم با اتکاء به توانمـــندیهای تولید داخلی و بهره مندی از نیـروی جوان تحصیل کرده و 
متخصص ، گامهای موثری را در توسـعه صادرات غیرنفتی و تامین نیاز کشـور به کالاهای وارداتی برداریـم.

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 98
مشخصات کتاب
 ناشر : شرکت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تعداد صفحات : ۹۵۰ صفحه
دسته بندی : کتاب قانون و مقررات
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸
شابک : ۹۷۸۹۶۴۴۶۸۶۰۴۷
قیمت : ۱۷۴۰۰۰ برای نسخه چاپی - رایگان برای دانلود 
زبان فارسی

>>>>از اینجا دانلود کنید<<<<< رمز فایل برای دانلود www.1gomroki.ir

راهنمای دانلود را مطالعه بفرمایید
راهنمای دانلود